Kilder og litteratur

Publikasjoner fra NKS

Følgende meldingsblader fra NKS er gjennomgått systematisk:

Prospekt og Plan, presentasjonsbrosjyre 1914–1925

Brevskolen, 1926–1965

Melding til elevene, 1944–1945

NKS Orientering, 1966

NKS Posten, 1966–1972

Ellers er det gjort bruk av ulike typer publikasjoner fra NKS, som reklamebrosjyrer, planoversikter, kurskataloger, kursmateriell osv.