Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar

En bedrift i norsk skole
NKS og fjernundervisningen i Norge 1914–1989

NKS – Forlaget

© NKS-Forlaget 1989

«Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.»

Redaktører: Leif Chr. Dannevig og Solveig Øyri

Tegninger: Bjørn Norheim

Foto: Der kilde ikke er oppgitt i teksten, er fotoene hentet fra NKS’ arkiv.

Digital nettutgave: 07 Web AS