Forord

Forord

75 år er ikke av de aller rundeste tall. Ikke desto mindre finnes det i 1989 mange gode grunner til å markere at en av Norges mest særpregede utdanningsinstitusjoner runder trekvartsekelmerket.

Lenge før «Norgesnettet» ble et nøkkelord i norsk utdanningspolitikk, var Norsk Korrespondanseskole et landsdekkende Norges-nett for kunnskapsformidling. Og lenge før livslang læring var blitt overordnet målsetting for det moderne utdanningssamfunn, hadde brevskolens mangfold av kurstilbud åpnet muligheten for å virkeliggjøre målsettingen i et land som er usedvanlig rikt utstyrt med avstander.

På fjernundervisningens område kan Norge med rette kalles et foregangsland. Derfor er det en sentral oppgave for norsk utdanningsforskning å kartlegge den rolle fjernundervisningen har spilt i fremveksten av det norske utdanningssamfunn. For Ernst G. Mortensens Stiftelse var det et nærliggende valg å markere 75-årsjubileet ved å yte et bidrag til løsningen av denne kartleggingsoppgave.

Oppdraget å skrive historien om NKS’ første 75 år ble gitt til Bedriftshistorisk Senter i 1986. Oppdraget er utført av de to historikerne Rolv Petter Amdam og Ove Bjarnar. Resultatet er blitt et stykke norsk bedriftshistorie som samtidig gir verdifulle bidrag til skole-, sosial- og kulturhistorien i dette land. Dermed er en ny provins lagt til den historiske kartlegging av det moderne Norge.

For styret i Ernst G. Mortensens Stiftelse er denne bok en naturlig, varig og meningsfylt måte å markere 75-årsjubileet på for en av Norges mest særpregede utdanningsinstitusjoner.

Oslo, juni 1989

Inge Lønning

Styrets leder