Kilder og litteratur

Arkivmateriale

Når det gjelder NKS Arkiv, er så å si alt materiale fra årene 1914–1943 forsvunnet, bortsett fra en del skoleplaner og brevkurs. Dette har naturligvis lagt sterke begrensninger på hvilke emner som har vært mulig å behandle forsvarlig i de to første kapitlene. Bedre stilt er arkivet når det gjelder materiale fra 1943 til 1965–1970. En del materiale har vi dessuten funnet i Helga Bjørges arkiv i NKS-huset. Carl L. Mortensen har også stilt arkivmateriale til disposisjon, dels private dokumenter som Ernst G. Mortensens upubliserte selvbiografi, og dels styredokumenter fra Ernst G. Mortensen & Co A/S. Vi har dessuten hatt tilgang til Brevskolerådets arkiv.

For øvrig er materialet hentet fra NKS’ velordnede bruksarkiv (vesentlig for tiden etter 1976).