Vedlegg 5.

Kursprogrammet ved NKS i jubileumsåret.

Nedenfor følger en alfabetisk liste over enkeltkurser ved NKS sommeren 1964. En rekke av kursene faller i flere deler; en kan melde seg til hvert kurs, slik at det totale antall enkeltkurser egentlig er større enn listen kan gi inntrykk av. I tillegg kommer Hermodskurser som er lansert på det norske marked av NKS. Inntil 1. juli 1964 er 84 Hermodskurser godkjent av det norske Kirke- og undervisningsdepartement.

Amatørfotografering

Arbeidsforenkling

Arbeidsfysiologi

Arbeidsinstruksjon

Arbeidsledelse

Arbeidsledelse om bord (arbeids- instruksjon)

Arbeidsstudier I

Arbeidsstudier II

Arbeidsvurdering

Aritmetikk

Automatisering

Bankbokføring

Bankorganisasjon

Bankrett

Barneoppdragelse

Barnepleie

Bedriftsorganisasjon

Bedriftsøkonomi (videregående

oversiktskurs) Bedriftsøkonomi ØG I

Bedriftsøkonomi ØG II

Betongfremstilling

Bildieselmotoren

Bilkurs for førerprøven

Billære

Biologi

Biologi ØG

Bjørnsons «Paul Lange og Tora Parsberg«

Bokføring II

Bokføring for håndverkere og mindre industridrivende

Bokføring for realskolen

Bokføring for viderekomne

Bokstavregning

Borger og samfunn

Brevkurs for teknisk apotekpersonell

Bridge

Byggematerialer

Dagliglivets psykologi

Detaljhandel

Ekkolodd og asdic

Elektrisk sveising

Elektrohandelens brevkurs

Elektroteknikk I

Elektroteknikk II

Elektroteknisk fagtegning I

Elektroteknisk fagtegning II

Elementær elektroteknikk

Elementær fysikk

Elementær kjemi

Engelsk I

Engelsk II

Engelsk III

Engelsk for sjøfolk

Engelsk for viderekomne

Engelsk gymnaskurs I

Engelsk gymnaskurs II

Engelsk handelskorrespondanse I

Engelsk handelskorrespondanse II

Engelsk handelskorrespondanse II ø

Engelsk lesekurs

Engelsk muntlig A

Engelsk muntlig B

Engelsk muntlig for engelsklinjen

Engelsk muntlig for real- og latinlinjen

Engelsk ØG I

Engelsk ØG II

Engelske gjenfortellinger

Engelske gymnasoppgaver I (K-E)

Engelske gymnasoppgaver I (S-S-S)

Engelske gymnasoppgaver II (K-E)

Engelske gymnasoppgaver II (S-S-S)

Engelske omsettinger

Fagengelsk for Luftforsvaret I

Fagengelsk for Luftforsvaret II

Fagtegning for blikkenslagere og platearbeidere

Farge- og harmonilære

Fargehandelens brevkurs

Fellesmarkedet

Filosofiens historie

Fjernsynsteknikk

Flygerkurs for A-sertifikat

Forkurs til Tysk handelskorrespondanse

Fransk I

Fransk II

Fransk handelskorrespondanse

Fransk muntlig for engelsklinjen

Fransk muntlig for real- og latinlinjen

Fransk muntlig ØG

Frihåndstegning

Fysikk for realgymnaset

Fysikk for realskolen

Fysikk for skipsmaskinister

Fysiologi

Førstehjelp

Gammelnorsk

Gass-sveising og skjæring

Geografi A

Geografi B

Geometri

Gjennomskriftsbokføring

Grunnkurs i norsk bokmål (Forsvaret)

Grunnkurs i nynorsk (Forsvaret)

Grunnlag i oljemaling

Gymnastikk

Handarbeid for jenter

Handarbeid (sløyd) for gutter

Handelslære Il

Handels- og veksellære

Handelsregning

Handelsregning II

Harmonilære

Historie A

Historie B

Historie I

Historie II

Historie ØG I

Historie ØG II

Husbygging I (Planlegging, grunnarbeid og muring)

Husbygging II (Tømrer- og byggsnekkerarbeid)

Husbygging III (Bygningskonstruksjoner)

Høyere matematikk

Ibsens «Villanden«

Industribokføring med selvkostberegning

Ingeniørkurs i kjemi

Innføring i MTM

Internasjonale møter. ABC for deltakere

Italiensk

Journalistikk

Jus i dagliglivet

Jus på arbeidsplassen

Kalkulasjon for byggsnekkere

Kalkulasjon for malere

Kalkulasjon for murere

Kalkulasjon for møbelsnekkere

Kalkulasjon for tømrere

Kart og kompass

Kjemi (realskolekurs) Kjemi ØG

Kjøkkenstell og matlaging

Kjøleteknikk KNA’s Bilkurs

Kommunen og vi

Konstruksjons- og projeksjonstegning

Kontororganisasjon

Kristendomskunnskap A

Kristendomskunnskap B

Kristendomskunnskap C

Kurs for parktanter

Landskapsmaling

Latin for filologer og teologer

Latin, fullstendig elementærkurs

Latin muntlig

Latinske omsettinger I

Latinske omsettinger II

Latinsk poesi

Logikk til forberedende prøve

Manufakturhandelens brevkurs

Markedsføring — grunnkurs

Maskinbokføring

Maskinlære

Maskinskrivning

Maskintegning

Maskintegning for maskinistskolens 2. klasse

Matematikk for reallinjens 3. klasse

Matematikk for viderekomne

Matematikk muntlig for språklinjene

Matematikk muntlig til realskoleeksamen

Matematikk og fysikk muntlig for reallinjen

Matematisk geografi

Materiallære for mekanikere

Mekanikk

Mekanisk teknologi

Metallbearbeiding

Metallurgi Motorlære

Motorlære — grunnlag

Motorsykkelkurset

Musikkteori

Møteledelse og taleteknikk

Nasjonalbudsjettet

Naturhistorie (botanikk og zoologi)

Navigasjon for kystskippereksamen av 2. klasse

Norsk bokmål

Norsk grammatikk (bokmål)

Norsk handelskorrespondanse og dokumentlære

Norsk korrespondanse (bokmål)

Norsk muntlig A

Norsk muntlig B

Norsk muntlig til examen artium, del I

Norsk muntlig til examen artium, del II

Norsk muntlig til examen artium, del III

Norsk muntlig til examen artium, del IV

Norsk muntlig til examen artium, del V

Norsk stil (bokmål) for maskinistskolens 2. klasse

Norsk stil (bokmål) til artium

Norsk stil (bokmål) til realskoleeksamen

Notelære

Nynorsk I

Nynorsk II

Nynorsk I med stiloppgåver

Nynorsk munnleg A

Nynorsk munnleg B

Nynorsk stil til artium

Nynorsk stil til realskoleeksamen

Oppgavekurs i matematikk for reallinjen

Oppgavekurs i matematikk for språklinjene

Oppgavekurs i matematikk og regning ØG

Oppgavekurs i regning og matematikk (for realskolen)

Ornament- og mønstertegning med stillære

Pedagogisk psykologi

Portrettmaling

Praktisk elektrisitet

Praktisk kontorarbeid

Praktisk norsk (bokmål)

Praktisk norsk (bokmål) med stiloppgaver

Praktisk regning

Praktisk regning, forkurs for 4-årig lærerskole

Praktisk regning, lærlingskolens pensum

Praktisk regning, realskolens pensum

Praktisk salgsarbeid

Praktisk statistikk for industri og handel

Produksjonsplanlegging

Projeksjonstegning, begynnerkurs for reallinjen

Projeksjonstegning, framhaldskurs for reallinjen

Prydsøm

Psykologi til forberedende prøve

Public Relations

Radar til sjøs

Radioservice med apparatbygging

Radioteknikk

Rapportskriving

Regning med regnestav

Regning og geometri for sjøfolk (grunnkurs)

Regning og matematikk for skipsmaskinister, del I

Regning og matematikk for skipsmaskinister, del II

Regnskap og produksjon

Reklame — grunnkurs

Rettslære ØG

Revisjon

Rosemåling

Russisk I

Russisk II

Rørleggerkurs for fagprøven

Rørleggerkurs for vaktmestere

Salgslære (salgsorganisasjon)

Salgslære for lærlingskolen

Samfunnskunnskap

Samfunnslære for gymnaset

Samfunnslære for realskolen

Samfunnsregning Skatterett

Skipsdieselmotoren

Skipsmaskinlære

Skissetegning

Skrivning

Sosialøkonomi ØG I

Sosialøkonomi ØG II

Spansk I Spansk II

Spansk handelskorrespondanse

Spansk muntlig ØG

Spansk ØG

Stat og styre

Statistikk

Stenografi

Stilhistorie (møbler)

Studielederen

Støperilære

Sykepleie og hygiene

Søm av barnetøy

Tegning for realskolen

Teknisk skrift

Teknisk tegning og skissering

Transistorteknikk

Transport og lagring

Trigonometri

Tysk I

Tysk II

Tysk handelskorrespondanse

Tysk muntlig for engelsklinjen

Tysk muntlig for real- og latinlinjen

Tysk muntlig for realskolen

Tysk muntlig ØG

Tyske omsettinger I

Tyske omsettinger II

Tyske omsettinger III

Tyske omsettinger ØG

Undsets «Kristin Lavransdatter» 1 (Kransen)

Undsets «Kristin Lavransdatter» 2 (Husfrue)

Undsets «Kristin Lavransdatter» 3 (Korset)

Universitetsforkurs i matematikk (Fo 1—2)

Universitetsforkurs i matematikk (Fo 3)

Universitetsforkurs i matematikk (Fo 4)

Utmålingslære

Vedlikehold i industrien

Vernearbeid i industrien

Vi bygger hus

Vi går om bord (grunnkurs i sjømannslære)

Vi innreder hjemmet

Vi syr selv

Vi vil vite hva vi kjøper

Vindusdekorasjon

Vår nye skoleordning

Yrkeslære for malere

Yrkeslære med fagtegning for byggsnekkere

Yrkeslære med fagtegning for malere

Yrkeslære med fagtegning for murere

Yrkeslære med fagtegning for møbelsnekkere

Yrkeslære med fagtegning for rørleggere

Yrkeslære med fagtegning for settere

Yrkeslære med fagtegning for tømrere

Økonomisk geografi