Vedlegg 2.

Fast ansatte ved NKS pr. 1 – 4 – 1964.

Navn

Tittel/avdeling

Ansatt

Aksetøy, Jan

sekretær/teknisk avdeling

1963

Anderberg, Magne

konsulent

1959

Andersen, Anna

ekspedisjonen

1943

Andersen, Toril

—«—

1962

Andresen, Victor

statistikk

1956

Bekkemoen, Torgunn

maskinskriverske

1962

Berg, Oddborg

lektor/leder avd. realskole og gymnas

1940

Bergh, Inger-Lisbeth

ekspedisjonen

1963

Bjørge, Helga

lektor/leder engelskavdelingen

1941

Boyesen, Einar T.

konsulent (1940—44)

1958

Brataas, Eva

ansvarsh. elevkonteringen

1943

Dvergsdal, Arne

informasjonssekretær

1963

Dyvesether, Lilly

ekspedisjonen

1961

Eide, Åge J.

cand. mag./realfag

1961

Engelstad, Martin

lagerfunksjonær

1940

Engh, Solveig

sekretær for undervisningssjef

1963

Forsell, Mildrid

ansvarsh. ekspedisjonen

1942

Fosberg, Liv

maskinskriverske

1963

Fosso, Bjørg

ekspedisjonen

1963

Gannestad, Svein

avdelingssjef/regnskap

1941

Gjellum, Marit

adressering

1963

Gulbrandsen, Reidun

assistent/trykningsavdelingen

1962

Gurandsrud, Inger

sekretær for inspektør

1963

Hansen, Jorunn

ekspedisjonen

1957

Hansen, Kari

studiekortkartoteket

1963

Hegge, Aase

sekretær for dir. Ernst G. Mortensen

1937

Hübert, Margrethe

handelslærer

1927

Høydahl, Elsie

sentralbord/ansv.havende uteksavd.

1941

Haakerud, Frank

sekretær/kursbearbeiding

1962

Jenssen, Anstein B.

lektor/leder matematikk

1941

Johannessen, Gerd

handelslærer

1932

Johanson, Tove

ekspedisjonen

1961

Jøssong, Per

ingeniør/leder teknisk avd.

1963

Kjensli, Arvid

postekspeditør

1941

Klunde, Olaf

cand. mag./kombinert undervisning,

avd. realskole og gymnas

1963

Knutsen, J. Sandrup

postsjef

1945

Koht, Sven

reklamesekretær

1964

Kragemo, Gerd

lektor/leder norskavdelingen

1941

Kristiansen, Bjørg

sentralbord / uteksavd.

1960

Kristiansen, Turid

elevinnmeldingen

1956

Larsen, Berit

elevinnmeldingen

1951

Larsen, Hildur

kasserer

1942

Lien, Åse

sekretær for dir. E. Rørstad

1963

Ljåstad, Astrid

elevkonteringen

1960

Mikaelsen, Gisken Wist

lektor/leder avd. hus og hjem

1942

Moe, Kirsten

ekspedisjonen

1963

Moland, Torunn

sekretær/realskole og gymnas

1963

Molteberg, Lars

sjåfør

1959

Musum, Stein

ekspedisjonen

1955

Randsted, Erling

lærer/leder regning

1944

Roseveare, Egil

tegnesjef/leder tegne- og maleavd.

1945

Rønneberg, Kari

elevkontering/brevordning

1963

Rønning, Laila Bull

sekretær for kontorsjef

1959

Rørstad, Einar

direktør

1961

Røsæg, Tove

ekspedisjonen

1961

Saxegaard, Kristian K.

siviløkonom/leder økonomisk gymnas

1960

Siverts, Henrik

interiørarkitekt/leder håndverk

1937

Skriung, Karin

sekretær/økonomisk gymnas

1963

Solheim, Odd Arne

assistent/postkontor

1964

Stendahl, Birger

arkivar

1926

Stenersen, Kari

resepsjonen

1943

Stub-Michelsen, Einar

bud

1955

Støvind, Inger

brevordningen

1960

Sundal, Torill

assistent/engelskavdelingen

1961

Svendsen, Lasse

tegner

1962

Sæther, Eli

ansvarsh. brevordningen

1941

Sørensen, Vigdis

assistent/reklameavdelingen

1963

Taggestad, Edith

ekspedisjonen

1954

Thorsen, Ingrid

ansvarsh. studiekortkartoteket

1954

Thowsen, Elsa

cand. philol./leder historie

1960

Tveit, Margit

ekspedisjonen

1942

Urstad, Karen

ansvarsh. elevinnmeldingen

1922

Valeur, Fanny Lise

ekspedisjonen

1963

Vedeld, Kaare

kontorsjef/kontortekn. avd.

1959

Vegge, Trygve

cand. mag./norskavdelingen

1963

Velde, Asbjørn

avdelingssjef

1938

Viken, Sverre

lagerekspeditør/sjåfør

1962

Walle, Rakel

ekspedisjonen

1963

Wigaard, Sverre

trykningssjef

1943

Wivestad, Hans M.

inspektør

1942

Østlyngen, Emil

undervisningssjef

1945