Vedlegg 4.

Lærere tilknyttet NKS minst 10 år.

Navn

Stilling

Fagområde

Periode

Almquist, Eystein

reklamesjef

Detaljhandel etc.

1944 – 1956

Ambjørnrud, Olga

husstell-lærer

Husmorfag

1945 – 1960

Apold, Amund

sivilingeniør

Maskinfag

1923 – 1962

Axe, Bjarne

tegner

Tegning og maling

1948-

Bang-Hansen, Elise Aas

lege

Sykepleie, førstehjelp, barnepleie

1933 – 1947

Bjørge, Johan Moe

lektor

Norsk og engelsk

1941 – 1959

Blom, Øivind

avd.sjef

Fransk etc.

1942-

Brun-Gulbrandsen, Sverre

dr. philos.

Studielederkurs etc.

1952-

Christensen, Maria

språklærer

Russisk

1947-

Christophersen, R. I.

universitetslektor Engelsk

1953-

Clausen, Wilhelm

bakermester

Kalkulasjon

1944-

Dahl, Arnold

ing., overlærer

Elektroteknikk

1942-

Diesen, Hans

overlærer

Navigasjon

1942-

Ellestad, Henrik

lektor

Kristendoms- kunnskap

1943-

Enersen, Einar

snekkermester

Kalkulasjon

1951-

Enger, Rolf O.

kjemiker

Fargehandelens brevkurs

1950-

Foss, Ingrid Stenseth

sykepleier

Sykepleie etc.

1947-

Garmann, Leif

ingeniør

Skipsdieselmotoren

1945-

Grasmo, Åsa

cand. philol.

Engelsk

1953-

Hallsjø, Arne

byråsjef

Samfunnsfag

1934 – 1956

Hanssen, Johannes

musikkløytnant

Musikkteori

1923 – 1963

Helgerud, Øyvind

overing., dr.ing.

Kjøleteknikk

1952-

Hellesnes, Anna Rekve lærer

Norsk

1945-

Hellgren, Ragnv.

sveisetekniker

Gass-sveising

1946-

Holøien, Erling

lektor

Matematikk

1943 – 1963

Horni, Aug.

elektroing., overlærer

Elektrofag

1923 – 1961

Jakobsen, Kåre

overingeniør

Billære etc.

1941—

Jensen, Solveig Gulbrandsen

handelslærer

Bokføring

1942-

Jenssen, Sophus

lektor

Matematikk og projeksjonstegning

1924 – 1936

Just, Carl

redaktør

Journalistikk

1943-

Kierulf, Fredrik

ingeniør

Landmåling

1934 – 1962

Kirkhusmo, Anders

overlærer

Regning og norsk

1924 – 1948

Krosby, Rolf

sivilingeniør

Betongstøping

1942 – 1958

Lund, Reidar

overlærer

Maskinfag

1943 – 1950

Løken, Georg

lektor, eds.

Handelskorre-

translatør

spondanse

1943—

Løvaas, Gunnar

malermester

Yrkeslære og kalkulasjon

1953—

Mortensen, Finn

komponist

Musikk

1948—

Mostad, Sophie

språklærer

Tysk

1948—

Munthe-Kaas, Einar

reklamesjef

Reklameteknikk

1939 – 1953

Nicolaysen, Ellen Nagell

fotograf

Fotografering

1951—

Nicolaysen, Odd

fotograf

Fotografering

1950—

Nielsen, N. Peder

arkitekt, overl.

Bygningsfag

1935 – 1962

Normann, Karl

byråsjef

Samfunnsfag

1951—

Nummedal, Jon S.

lektor

Matematikk etc.

1953—

Olafsen, Einar

avd.ingeniør

Tekniske fag

1917 – 1939

Opsahl, Per Knut

ingeniør

Manufakturhandelens brevkurs

1952—

Poulsen, Wilhelm

handelslærer

Maskinskrivning og stenografi

1944—

Raabe, Gunnar

ingeniør

Orientering

1945 – 1954

Rugstad, Hans Jakob

rektor

Fysikk og kjemi

1940—

Rustad, Eilif

arkitekt

Tegning og maling

1924 – 1934

Schultz, Gotfred

lektor

Latin og engelsk

1942—

Siverts, Gudrun

interiørkonsulent

Stilhistorie

1949—

Siverts, Sigv.

møbelarkitekt

Kalkulasjon

1940 – 1957

Skaflem, Sverre

konsulent

Handelsfag

1941—

Smith-Isaksen, Hjalmar

ingeniør

Elektrofag

1944-

Solheim, Jon

redaktør

Journalistikk

1953 – 1963

Sommerfeldt, Øistein

komponist

Notelære

1951-

Stephensen, S. W.

overingeniør

Bygningsfag

1935 – 1955

Strøm, Ingolf

cand. oecon

Statistikk

1945-

Stub, Lauritz

konsul

Spansk

1930-

Thagaard, Hans

kaptein

Navigasjon

1923 – 1948

Torgersen, John

tegner

Tegning

1940 – 1962

Tranås, Trygve

lektor

Italiensk

1944-

Tønderum, Erling

kunstmaler

Tegning

1941 – 1958

Wang, Gerd

styrer av Statens bibliotekskole

Biblioteklære

1945 – 1960

Wang, Torgunn

sømlærer

Søm etc.

1949-

Wessel, Ernst H.

sivilingeniør

Flykurser

1945 – 1958

Widerberg, N. M.

ingeniørkaptein

Murerfag

1939 – 1951

Wiik, Sigurd Angell

lektor

Engelsk

1938-

Wivestad, Tilly

håndarbeidslærer

Søm

1949-

Ødegaard, Arne

handelslærer

Skrivning

1944-

Østlyngen, Lise Heber

barnehagelærer

Barnepleie og Barne-

oppdragelse

1949-

Øyhaugen, A.

kalkulatør

Kalkulasjon

1935 – 1953