Kildemateriale.

Utrykte kilder:

  • Generalforsamlingsprotokoll 1916—39 (Norsk Korrespondanseskole A/S).

  • Møteprotokoll 1936—42.

  • NKS-orkesteret. 2 protokoller: 1940—50; 1951—59.

  • Orienteringsmøter, referater 1947—62.

  • Skolens Memorialbok 1914—17.

  • Skolerådsprotokoll 1924—25.

For øvrig referater fra mange møter til drøftelse av ulike spørsmål: budsjett, fagkurser, pressetjenesten, undervisningen av militære elever, industrikurser, planlegning av forestående jubiléer, foredrag holdt av skolens medarbeidere, etc.