FORKORTELSER

FORKORTELSER

KUD = Kirke- og undervisningsdepartementet

UR = Undervisningsrådet

BR = Brevskolerådet

SVH = Statens Velferdskontor for Handelsflåten

FUVK = Forsvarets Undervisnings- og Velferdskorps

FS = Forsvarets Sivilopplæring

NKS = Norsk Korrespondanseskole

PP = Prospekt og Plan

ØG = Økonomisk gymnas